Slovinsko jsem do jisté doby znala pouze jako tranzitní zemi do Chorvatska. Samozřejmě jsem věděla, že se tu nachází Bohinjské a Bledské jezero, jeskyně Postojna, že odsud pochází první dáma Ameriky, ale osobní zkušenost jsem neměla. Až v listopadu se mi naskytla příležitost, a to konkrétně v podobě...