Informace o ochraně osobních údajůCestovní kancelář Vega Tour s.r.o., se sídlem Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4, IČ: 62917072 (dále jen „CK“) coby Správce zpracovává Vaše osobní údaje. Odpovídáme tedy nejen za správnost zaevidovaných údajů, ale také za jejich celkové zpracování a nakládání s nimi.Ochranu osobních údajů našich klientů považujeme za svou bezpodmínečnou povinnost. Touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že veškeré Osobní údaje zákazníků zpracováváme zcela dle obecně platných předpisů, nařízení a platných zákonů.Za jakým účelem data zpracováváme?


 • 1. Za účelem zajištění smluvního vztahu a rezervace služeb (tzv. předběžná rezervace)
 • 2. Za účelem zajištění služeb cestovního ruchu a dopravy na základě potvrzení předběžné rezervace a uzavření smluvního vztahu (Smlouva o zájezdu / Smlouva o přepravě aj.) a plnění všech našich zákonných povinností
 • 3. Pro účely našich oprávněných zájmů
 • 4. Pro účely přímého marketingu

Zpracováváme následující údaje:


Z výše uvedených důvodu zpracováváme následující údaje:

 • a) Jméno a příjmení všech osob uvedených v rezervaci a následně ve smlouvě o zajištěné službě
 • b) Data narození
 • c) Kontaktní adresa
 • d) Telefonický kontakt
 • e) Emailový kontakt
 • f) Přihlašovací jméno a heslo do klientské sekce
 • g) Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, např. číslo bankovního účtu, údaje o objednaných službách, údaje o zdravotním stavu (např. alergie, zdravotní hendikep či těhotenství), údaje o reklamacích, spolucestujících aj.
 • h) Údaje o vašem chování na našich webech a při čtení zpráv, které vám zasíláme, IP adresa, operační systém, technické parametry zařízení, stránka, z níž jste na náš web přišli, čas a doba návštěvy, zobrazované stránky, informace ze souborů cookies, např. vaše zájmy, nákupní chování, věk
 • i) Údaje z vašeho nastavení v zákaznickém systému tj. e-mailovou adresu
 • j) Údaje historie vaší komunikace s námi tj. zprávy, které nám zasíláte
 • k) Údaje z newsletter tj. proklikovost, čtenost, preference nabídek

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro výše popsané účely a v různém rozsahu buď:


 • a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 • b) na základě vašeho souhlasu.

Kdo osobní údaje zpracovává?


Osobní údaje zpracováváme buď přímo my coby Spráce nebo naši zplnomocnění obchodní zástupci (cestovní agentury). Vždy tak činíme v souladu s platnými právními předpisy a přístup k nim mají pouze k tomu určené a oprávněné osoby. Údaje z objednávek a rezervací uchováme dle dokumentu, a to minimálně 5 let.


Dále jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím. Dále jsou předány (pouze email bez jiného určení nebo identifikace) předány poskytovateli online služeb pro hromadné rozesílání elektronických zpráv. Jedná se o:


 • 1. Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
 • 2. Google Ireland Limited
 • 3. Facebook Ireland Limited
 • 4. MailChimp – newsletter online systém. Z odběru se můžete snadno automaticky odhlásit ve spodní části emailu.
 • 5. Smartsupp - online chat aplikace pro zajištění komunikace přímo z web stránek v režimu online. Zadaná data se nearchivují. Využívají se pouze pro zpětné kontaktování klienta pro zprávy zaslané ve stavu offline. Přístup do aplikace má pouze vedoucí pracovník a oprávněná osoba jím určená. Přístup je chráněn heslem.

Pro zajištění služeb:


 • Pojištění – coby zpracovatel předáváme dle podmínek pojišťovny UNIQA data jméno, příjmení a datum narození skrze online administrační systém. Přístup k údajům má pouze oprávněná osoba a tento je pod heslem.
 • Platební brána – osobní údaje zadané při platbě online jdou přímo skrze platební bránu do dané banky a do služby COMGATE, která platební bránu provozuje. Přístup k údajům má pouze oprávněná osoba a tento je pod heslem.
 • Třetím stranám předáváme data coby Zpracovatel a jsou to ty, které zajišťují dodatečné služby k vašemu zájezdu, pokud je to nezbytné pro vyřízení vaší objednávky (hotely, letenky)

Za účelem zpracování údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří zpracovávají vždy pouze nezbytné osobní údaje, a to výhradně dle námi definovaných pravidel a pokynů a pouze pro účely, které uvádíme v tomto dokumentu. Jde především o dodavatele software řešení služeb.


Využití cookies za účelem optimalizace poskytovaných služeb


Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.


Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde


Jaké cookies používá Vega Tour:


Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:


 • 1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete
 • 2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:


 • a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
 • b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům
 • c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů
 • d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů
 • e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:


AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní
Google Analytics - Analytical, Sledovací
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.


Jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů?


 • a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
 • b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
 • c) právo na opravu
 • d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • e) právo na omezení zpracování
 • f) právo na přenositelnost údajů
 • g) právo vznést námitku
 • h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle 242 447 242 nebo emailem na info@ckvegatour.cz
Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.