Změny v cestování od 01.02.2022

Přinášíme vám ucelený přehled novinek týkajících se pravidel cestování do nejvíce navštěvovaných zemí, a to s platností od 01.02.2022. Nejzásadnější změny se týkají cestování do Rakouska a Francie. 

Hlavním tématem je pak zkrácení platnosti certifikátů v případě očkování dvěma dávkami. V Rakousku tak dochází k omezení přístupu ke službám, a to i pro některé očkované. 

RAKOUSKO 

Od 1. 2. 2022 zkracuje Rakousko pro své občany, rezidenty i turisty dobu uznávání platnosti očkovacích certifikátů, předkládaných za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.). U osob po dovršení 18 let se platnost certifikátu zkracuje z 270 na 180 dnů, u osob mladších 18 let na 210 dnů.

V případě ukončeného dvoudávkového očkování tedy bude od 1. 2. 2022 očkovací certifikát uznáván u osob starších 18 let po dobu 180 dnů od podání druhé dávky (dosud to bylo 270 dnů) a u osob mladších 18 let po dobu 210 dnů. Totéž platí i pro osoby očkované jednou dávkou vakcíny Janssen v kombinaci s jakoukoliv další očkovací látkou a pro osoby po očkování jednou dávkou za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek - také v tomto případě bude očkovací certifikát uznáván u osob starších 18 let po dobu 180 dnů (dosud to bylo 270 dnů) a u osob mladších 18 let po dobu 210 dnů.
Zkrácení doby akceptování platnosti očkovacího certifikátu se netýká osob očkovaných třetí dávkou (booster), kdy je certifikát uznáván po dobu 270 dnů za předpokladu, že očkování třetí dávkou následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. Rovněž 270 dnů je uznáván certifikát o očkování dvěma dávkami v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech.
Za účelem vstupu do Rakouska (překročení hranice) k žádným změnám v platnosti očkovacích certifikátů nedochází – certifikáty jsou nadále akceptovány po dobu 270 dnů.

VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA
Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, je třeba předložit:
- doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).

Tato povinnost se nevztahuje
a) na osoby, které doloží, že obdržely (třetí) posilovací očkovací dávku (booster) (doba platnosti 270 dnů), za booster pro účel překročení hranice je rovněž požadováno očkování jednou dávkou očkovací látky Janssen v kombinaci s jakoukoliv další očkovací dávkou - tedy PCR test se v tomto případě nevyžaduje.
b) na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu - doba platnosti 270 dnů) v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech (lhůta se počítá ode dne pozitivního testu na covid-19), pokud od pozitivního testu na covid uplynulo alespoň 11 dnů.
c) na osoby, které prodělaly Covid-19 v posledních 90 dnech, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z něhož vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy, a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Uvedené osoby mohou přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény.
Ostatním osobám, které se neprokáží negativním PCR testem, ačkoli nejsou od této povinnosti osvobozeny, bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek testu. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat. Pro případ, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19 (předloží pouze PCR test), budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR testu. V tomto případě platí také povinnost registrace před cestou.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti za účelem vstupu do Rakouska (při překročení hranice):
a) Shora zmíněný doklad o očkování proti Covid-19 je za účelem vstupu na území Rakouska (překročení hranice) uznáván za těchto podmínek:
- po absolvování druhé dávky vakcíny - platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen+2. dávka jakékoli jiné očkovací látky u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování);
- od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny; i po 2. 1. 2022 je možné prokazovat se dokladem o jednodávkové vakcinaci Johnson & Johnson při vstupu do Rakouska; od 3. 1. 2022 však již není možné prokazovat se tímto dokladem jako jediným dokladem o bezinfekčnosti při pobytu v Rakousku; podrobnosti naleznete zde),
- kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
- očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. V případě jednodávkové vakcíny se přeočkování provádí nejdříve po 28 dnech od očkování; takové přeočkování je považováno za posilovací dávku pouze v případě, že alespoň 21 dní před prvním očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek. Pokud osoba nenaplňuje právě uvedené podmínky, považuje se přeočkování po jednodávkové vakcíně za druhou dávku vakcíny, nikoli za posilovací dávku.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.

b) Doklad o prodělání nemoci: certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem nebo formou elektronického certifikátu s QR kódem.  

 FRANCIE

V praxi je uveden evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících. Všichni cestující (očkovaní i neočkovaní) musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Je třeba rozlišovat podmínky vstupu do země a podmínky přístupu ke službám. Zavedení očkovacího pasu se nevztahuje na podmínky vstupu do země.

Všechny osoby od 12 let přijíždějící z ČR do Francie i v případě tranzitu musejí předložit jednu z těchto možností: 
negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 24h, 
potvrzení o provedeném očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson, nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19), 
potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.

OČKOVANÉ OSOBY
Vstup do země: Očkovaní cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit potvrzení o provedeném očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Platí pro všechny osoby od 12 let.
Cestující ze zemí mimo EU se musí řídit dle seznamu zemí podle míry rizika nákazy pro účely cestování, vyplnit speciální atestaci k cestě, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Platí i pro tranzitující osoby. Pro přístup ke službám se osoby starší 18 let prokazují pouze očkovacím průkazem. Přeočkování třetí dávkou vakcíny je povinné od 18 let. Lhůta k přeočkování je max. 7 měsíců po aplikaci poslední vakcíny. Přeočkování se stává platným 7 dní po aplikaci poslední dávky.
Od 15.2.2022 se doba nutná k přeočkování zkracuje z původních 7 měsíců na 4 měsíce od aplikace poslední očkovací dávky.

TESTOVANÉ OSOBY
Vstup do země: Neočkovaní cestující ze států EU musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test nebo antigenní test ne starší než 24 hodin. Platí i pro tranzitující osoby.

Pro přístup ke službám: Francouzská vláda přijala zákon o vakcinačním pasu. Od 24.1.2022 mají přístup k volnočasových aktivitám pouze očkované osoby nebo osoby po prodělání nemoci v posledních 6 měsících (zábavní parky, kina, divadla, restaurace, hotely, sportovní aktivity), prokázání se negativním testem nebude platné. Platí pro všechny osoby od 16 let.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM
Osoby, které prodělali onemocnění Covid-19 musí pro vstup do Francie předložit certifikát o prodělané nemoci Covid-19 s platností od 11. dne od pozitivního testu do maximálně 180 dnů od pozitivního testu. Toto platí i pro vstup ke službám. K přeočkování může dojít po 3 měsících po prodělané nemoci.
Od 15.2.2022 se doba nutná k přeočkování zkracuje z původních 7 měsíců na 4 měsíce od aplikace poslední očkovací dávky.

DĚTI
Vstup do země: Všechny osoby od 12let se musí prokázat buď negativním PCR/antigenním testem ne starším než 24h nebo očkovacím průkazem nebo prodělaným onemocněním.

Přístup ke službám:

  • Osoby mladší 12 let se nemusí prokazovat ani negativním testem ani očkovacím průkazem.
  • Osoby od 12 let do 15 let se prokazují buď negativním PCR/antigenním testem ne starším než 24h nebo očkovacím průkazem se dvěma očkovacími dávkami nebo prodělaným onemocněním. Pro tuto věkovou kategorii není třetí očkovací dávka povinná.
  • Osoby ve věkové kategorii 16-18 let se prokazují očkovacím průkazem se dvěma očkovacími dávkami nebo prodělaným onemocněním, testy nejsou dostačující. Pro tuto věkovou kategorii není třetí očkovací dávka povinná.
  • Osoby starší 18 let se prokazují očkovacím průkazem nebo prodělaným onemocněním. Přeočkování třetí dávkou vakcíny je povinné.

NĚMECKO

Všechny osoby, které dovršily 6 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2. Od 14.11.2021 je povinná registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země, tj. také České republiky, nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru.  

OČKOVANÉ OSOBY
Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky stejné očkovací látky nebo 2 různých očkovacích látek. Od 15.01.2022 nestačí tedy jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson. Je potřeba přeočkování vakcínou Johnson & Johnson, nebo BionTech/Pfizer či Moderna. Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Potvrzení o očkování posilující dávkou může být vyžadováno pro přístup k některým službám, viz níže.

TESTOVANÉ OSOBY
Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená (antigenní či PCR test). Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, příp. může přepravce přijmout doklad o negativním PCR testu ne starším než 48 hodin před začátkem přepravy, doklad o testu musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce a je třeba ho uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu. 

BELGIE 

Vstup pouze s negativním výsledkem PCR testu. Zahraniční cesty z a do Belgie jsou povolené. Základem pro vyhodnocování míry rizika nákazy slouží evropská cestovatelská mapa, na které je ČR aktuálně označena jako červená. Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář PLF před cestou do BE.

Příjezd z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor:
- Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po příjezdu do země a zůstávají v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Další PCR test 7. den je nutný.
- Ostatní cestující musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR testu (ne starší 72h) a nastoupí povinnou 10-ti denní karanténu s povinným PCR testem 1. a 7. den po příjezdu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu (uskutečněného 7. den).
- Osobám, kteří nejsou občany EU, příp. v EU nemají hlavní rezidenci, je vstup do země povolen pouze z nezbytných důvodů, případně musí být plně očkovány (= min. 2 týdny po druhé dávce) vakcínou uznanou EU a musí podstoupit PCR test mezi 1. a 7. dnem po příjezdu, do obdržení výsledku testu zůstávají v karanténě. Je-li výsledek testu negativní, karanténa končí. 

MAĎARSKO

Osoby, které cestují pozemní cestou, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit svou bezinfekčnost. Cestující letecky musí při vstupu na území Maďarska doložit doklad o bezinfekčnosti, tj. očkování, prodělání onemocnění COVID-19, nebo PCR test. Výjimku mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).

Očkované osoby: Uznává se očkování ihned po první dávce. Je možné se prokázat Certifikátem o provedené vakcinaci.
Testované osoby: Uznává se EU COVID certifikát o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin.
Osoby s prodělaným Covidem: Osoby, které prokáží patřičným Certifikátem o prodělané nemoci, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu COVID-19.
Děti: Výjimku z doložení bezinfekčnosti mají děti do 18 let cestující společně pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči).
Příjezdový formulář: Není požadován.

ITÁLIE

Od 1.2.2022 bude pro vstup do Itálie vyžadován certifikát EU o ukončeném očkování, prodělání nemoci nebo o negativním PCR 72h či antigenním 48h testu (povinnost prokázat se při vstupu do země testem je tak pro očkované/uzdravené zrušena)! V případě nepředložení certifikátu EU nebo nevyplnění PLF formuláře následuje 5-denní karanténa, ukončená antigenním nebo PCR testem.
POZOR: Stále platí, že od 10.1.2022 došlo k výrazným omezením pro neočkované na území Itálie - viz níže. Mezinárodní lety a transit tímto není dotčen, pokud nejste očkovaní/uzdravení, lze cestovat na negativní testy (24h antigen a 48 PCR), ale na letiště pro odlet musíte individuální dopravou. Pokud takto přilítáte, musíte poté do karantény a opakovat test. Doporučujeme proto, aby turisté navštěvovali Itálii s EU certifikátem pro očkování/uzdravení.

Dále očekávejte:
- namátkové testování na přechodech a při příletu/vstupech do země - pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní
- povinnost nosit roušky venku, zatímco v MHD, muzeích, kinech atp. musí být roušky FFP2. Na těchto místech platí zákaz konzumace jídla.

Lyžařská sezóna:
Upozorňujeme, že od 10.1. 2022 je potřeba mít tzv. Super Green Pass, tj. EU certifikát potvrzující očkování/uzdravení.
Červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny.
Pozor: množí se případy českých občanů pozitivně testovaných v Itálii, doporučujeme být připraveni na to, absolvovat karanténní pobyt v Itálii do obdržení negativního testu a možnosti se vrátit do ČR.
Upozorňujeme na regionální odlišnosti v opatřeních.

Ve žluté zóně jsou regiony - Alto Adige a provincie Bolzano, Kalábrie, Ligurie, Marky, Benátsko a Trento, Lombardie, Lazio, Emilia-Romagna, Toskánsko. V oranžové je Val d´Aosta, Sicílie, Furlansko Julské Benátsko, Piemont, Abruzzo.
Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Informační centum MZV pro cesty do zahraničí tel. č. 222 264 222. 

Změny v cestování od 01.02.2022

Zpět na články

Sdílet

Poslední články

Třídenní lyžování v italském Bormiu
Pojeďte s námi na začátek Adventu na Krampuslauf do Schladmingu!
LIDO DI JESOLO - dvoudenní koupání
Dolce gusto - Sladký italský život. Prostě paráda!
Vůně a chutě Provence
Národní parky Rakouska ? Hit letošního léta!
Zpět na články