VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA BEZ OMEZENÍ

Od 22. února 2022 lze do Rakouska přicestovat (překročit hranici) s dokladem o bezinfekčnosti 3G, tedy stačí i pouhý negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech). Dle oznámení rakouského spolkového kancléře od 5. března 2022 již nebude při čerpání služeb vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. nebude potřeba předkládat žádný z dokladů 3G.

Zachována bude povinnost nosit respirátor typu FFP2 v obchodech s nezbytným zbožím, na nádražích, na letištích, v pečovatelských domech, nemocnicích apod. Otevřou se také noční podniky již bez omezení otevírací doby a s povolenou konzumací. Bez omezení konzumace a počtu účastníků bude také možné pořádat akce. (Příslušný právní předpis zatím nebyl publikován, takže podrobnosti nejsou známy).

Od 19. února došlo k rozvolnění v tom smyslu, že všechna místa, kde platilo pravidlo 2G (dokončené očkování/uzdravení z covidu v uplynulých 180 dnech), je možné navštívit i s negativním testem (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru), tj. 2G se rozšířuje na 3G. To se týká např. lyžařských lanovek, sportovišť, gastronomie, ubytovacích zařízení, akcí, služeb či veletrhů, k jejichž návštěvě postačí i negativní test ( nebo jako dosud doklad o ukončeném očkování či doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech) Nadále platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 v uzavřených prostorech. Zachována také zůstává max. možná otevírací doba do 24:00 hod a zákaz noční gastronomie, dosavadní přísnější pravidla zůstanou v platnosti např. v pečovatelských domech či nemocnicích. Dosavadní pravidla pro vstup do restaurací nadále platí ve Vídni, kde i po 19.2. pro vstup do restaurací platí pravidlo 2G (doklad o ukončeném očkování či doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nikoli však negativní test).

Od 19.2. tedy platí následující pravidla čerpání služeb na území Rakouska:

Na úrovni spolku (celého Rakouska) je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

- ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 m; respirátor je povinný také venku, pokud nelze dodržet odstup 2 m

- v obchodech, včetně obchodů s jiným než nezbytným zbožím, platí povinnost nosit FFP2, totéž se týká také muzeí, knihoven, galerií

- poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky (kadeřnictví, pedikúra, apod.) je možné po předložení dokladu 3G (doklad o očkování - blíže ZDE - nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19, nebo negativní test (PCR ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru). Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19.

- pro vstup do restaurací a pro ubytování v ubytovacích zařízeních je třeba předložit doklad o kompletním očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech nebo negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) a nosit FFP2 respirátor při pohybu ve veřejných prostorách. Ve Vídni pro vstup do restaurací i po 19.2. platí pravidlo 2G (doklad o ukončeném očkování či doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech, nikoli však negativní test).

- sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky mají pouze osoby, které předloží doklad o kompletním očkování NEBO doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech NEBO negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru).

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku (ve Vídni do 6 let), resp. tyto děti nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro neočkované děti od 12-15 let (narozené ne dříve než 1. 9. 2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem využití služeb (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy restaurací, přístupu na sjezdovky apod.) dokumentem o očkování nebo uzdravení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí před vypršením platnosti obnovovat.

- Nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku do 18 let) musí bezinfekčnost za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo negativním testem (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) , pokud se na ně nevztahuje některá z uvedených výjimek (doba uznávání platnosti vakcinace: 210 dnů u osob mladších 18 let ).

Od 22. února 2022 lze do Rakouska přicestovat (překročit hranici) s dokladem o bezinfekčnosti 3G, tedy stačí i pouhý negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech). Přísnější pravidla budou platit pro příjezd ze zemí uvedených na seznamu zemí s výskytem zvláštní varianty viru (v současnosti je tento seznam prázdný).


Od 22.2.2022 tedy platí následující pravidla vstupu do Rakouska:

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, postačí předložit alespoň jeden z níže uvedených dokladů o bezinfekčnosti:

- negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru) – náležitosti níže kurzívou;

- NEBO doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) – náležitosti níže kurzívou;

- NEBO doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19. Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19 – náležitosti níže kurzívou.

Při předložení alespoň jednoho ze shora uvedených dokladů lze do Rakouska vstoupit bez povinnosti registrace/karantény. 

VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA BEZ OMEZENÍ

Zpět na články

Sdílet

Poslední články

Třídenní lyžování v italském Bormiu
Pojeďte s námi na začátek Adventu na Krampuslauf do Schladmingu!
LIDO DI JESOLO - dvoudenní koupání
Dolce gusto - Sladký italský život. Prostě paráda!
Vůně a chutě Provence
Národní parky Rakouska ? Hit letošního léta!
Zpět na články