Kam mohu jet a za jakých podmínek?

Podmínky pro cesty do zahraničí? S námi se snadno zorientujete!

Přehledné znázornění podmínek pro cesty do nejvíce navštěvovaných zemí každému usnadní orientaci v nepřeberném množství nařízení, opatření a nutných náležitostí před každým výletem. Jelikož se mění celkem dynamicky v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, denně pro Vás kontrolujeme veškeré dostupné informační stránky. 

RAKOUSKO:

V reakci na šíření varianty omikron v Evropě dochází od pondělí 20. prosince ke zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska.

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit:
- doklad o očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).

Tato povinnost se nevztahuje:
a) na osoby, které doloží, že obdržely posilovací očkovací dávku
b) od 25.12. nově na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady, budou moci přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.
c) na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech - ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží lékařské osvědčení, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.


Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.
Výjimky z nově zavedeného režimu se vztahují na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením němčině nebo angličtině). Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti předložit očkovací certifikát, nikoli však od povinnosti předložit při vstupu do Rakouska negativní výsledek PCR testu.

Výjimka se vztahuje i na děti:
- Děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti. Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod..
- Děti školního věku 12 -15 let narozené ne dříve než 1.9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňují ke vstupu kromě splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test) také platné negativní výsledky testů v testovací knížce (školní tzv. Ninja pass) nebo v jejím zahraničním ekvivalentu. V praxi to znamená, že se děti během pobytu v Rakousku musí testovat nejméně 3x týdně, z toho alespoň 2x PCR testem (PCR platí 72 hod., antigenní 48 hod. od odběru) tak, aby se nepřetržitě mohly prokazovat negativním testem.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:
a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:
- po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
- od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny, nejpozději však do 3.1.2022 u očkovací látky Johnson & Johnson). Osoby, vakcinované jednou dávkou očkovací látky Johnson & Johnson se musí nejpozději do 3.1.2022 dát očkovat další dávkou.
- kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
- očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. V případě jednodávkové vakcíny se posilovací dávka vakcíny podává nejdříve po 14 dnech od vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.

b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.
Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí. Na území Rakouska je nutno dodržovat opatření částečného lockdownu. Přijatá lockdownová opatření neznamenají zákaz vstupu na území Rakouska.

FRANCIE:

V praxi je uveden evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test/antigenní test ne starší než 24h nebo potvrzení o provedeném očkování (7 dní po druhé vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19), certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Platí pro všechny osoby od 12 let.

Všichni cestující ze zemí mimo EU se musí řídit dle seznamu zemí podle míry rizika nákazy pro účely cestování, vyplnit speciální atestaci k cestě, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Francie zvolna otevírá hranice pro cestování do států mimo EU, ale velmi často je třeba prokázat neodkladný důležitý důvod cesty. Platí i pro tranzitující osoby, pokud je test vyžadován cílovou destinací.
Aktuální opatření dle regionů je nutné pravidelně sledovat na oficiálních internetových stránkách.
Seznam testovacích míst ve Francii najdete zde. Cena provedení PCR testu je 49 euro a cena provedení antigenního testu je 29 euro.

Pro cestování mezi kontinentální Francií a zámořskými územími je třeba vyplnit speciální prohlášení, předložit platný "covid pas". Podmínky vstupu se liší dle destinace, často je vstup na ostrovy povolen jen z neodkladného důležitého důvodu a je nařízena izolace po příjezdu.

ITÁLIE:

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) + PLF formulář.

Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 31.3.2022.
Podmínky vstupu: od 16.12.2021-31.1.2022 se musí VŠICHNI přijíždějící z ČS EU, tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním testem ne starším 24h nebo PCR 48h, ale nemusí do karantény. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5-denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10-denní karanténu.
DĚTI a nezletilí:
VSTUP DO ITÁLIE: Pro vstup do Itálie od 16. 12. musí mít test i děti od šesti let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, rovněž do pětidenní karantény nepůjdou.
SLUŽBY V ITÁLII: V Itálii děti do 12let nemusí pro SLUŽBY předkládat test/ockovani/prodělání . Nad 12 let musí předkládat.

Od 6.12.2021-15.1. 2022 je nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro společenské, kulturní aktivity, sportovní soutěže, např. vstupy do muzea, restaurací, bazénů, diskotéky, na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku (tj. od 12. narozenin již ano). Na děti do 12 let věku se nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců. Doporučujeme proto, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s EU certifikátem pro očkování/uzdravení.
POZOR: od 6.12. je nutno mít EU certifikát (očkování/uzdravení/test) i pro cestu veřejnou dopravou. Probíhají kontroly a pokuta může být 400-1000 Eur.


NOVĚ: Vzhledem k prudkému nárůstu nákazy v populaci v posledních týdnech vláda v tzv. "Svátečním dekretu" dne 23.12. schválila další opatření:
- od 1.2.22 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9), možnost třetí dávky byla zkrácena z 5 na 4 měsíce.
- o provádění namátkových testů na přechodech a při příletu/vstupech do země - pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní
- o povinnosti nosit roušky venku, zatímco v MHD, muzeích, kinech atp. musí být roušky FFP2. Na těchto místech platí zákaz konzumace jídla.
- o zákazu diskoték, a také veškerých oslav a koncertů venku - do 31.1.22.
- od 30.12. občerstvení u pultu (typické pro Itálii), uvnitř restaurací, vstupy do muzeí, kina, posiloven, bazénů, na stadiony atp. jen pro očkované/uzdravené (už nebude možné opakovaně se prokazovat negativním testem).

Lyžařská sezóna (viz odkaz níže - link na GK Milán): Konkrétně pro lyžování v bílé a žluté zóně platí stávající podmínky: lyžovat mohou všichni držitelé tzv. Green Pass – očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní. V oranžové zóně lyžují pouze očkovaní a uzdravení a červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny.

Upozorňujeme na regionální odlišnosti v opatřeních.
Vzhledem k růstu počtu nakažených je povinné nosit roušku i v centrech měst. O svátcích nebudou povolena shromáždění.
Ve žluté zóně jsou regiony Furlansko Julské Benátsko - Friuli Venezia Giulia, Alto Adige a provincie Bolzano a Kalábrie, od pondělí 20.12. se přidávají Ligurie, Marky, Benátsko a Trento.

Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Hotline MZV pro cestování č. 222 264 222.

Více informací najdete na těchto stránkách:

MZV ČR - informační rozcestník k cestám do zahraničí Ministerstva zahraničí ČR ZDE 

Doporučujeme přehledně zpracovaný portál RE-OPEN EUROPE, kde najdete velmi hezky udělanou mapu EU s popisem všech podmínek přeložených do ČJ z místních zdrojů. Stránka k dispozici ZDE. Dále je možné si stáhnout do mobilu aplikaci Re-open EU na Google Play nebo Apple Store.

 

Kam mohu jet a za jakých podmínek?

Zpět na články

Sdílet

Poslední články

Třídenní lyžování v italském Bormiu
Pojeďte s námi na začátek Adventu na Krampuslauf do Schladmingu!
LIDO DI JESOLO - dvoudenní koupání
Dolce gusto - Sladký italský život. Prostě paráda!
Vůně a chutě Provence
Národní parky Rakouska ? Hit letošního léta!
Zpět na články