Cestování do zahraničí od 15.06.2020

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.
Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (tzv. Semafor), na jehož základě od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU a státech schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená a oranžová barva) předložit negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) bude při vstupu do ČR až na výjimky i nadále nutno předložit negativní test nebo nastoupit karanténu.

Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích označených zeleně, nutnost předložit při cestě do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích označených oranžově nebo červeně, musí při vstupu do ČR předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).

Semafor: V rámci Semaforu jsou země barevně označeny na základě vyhodnocení dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), a to podle míry rizika nákazy.

Více informací ZDE. 

Cestování do zahraničí od 15.06.2020

Zpět na články

Sdílet

Poslední články

Provozní doba - NOVĚ
COVID-19 v otázkách a odpovědích
Jednodenní lyžování v Rakousku? Prostě paráda!
Semafor nově - od 27.08.2020
Pobytové balíčky pro každého
Řešíte také věčnou otázku "Kam s ním?"
Zpět na články