Adventní trhy a cestování

Z důvodu vývoje pandemie COVID-19 zavádí mnoho evropských zemí nová opatření ve snaze zpomalit šíření onemocnění. Bohužel se tím ruší adventní trhy v některých destinacích, jako je Bavorsko, Sasko a celé Rakousko. Kam se dá nyní cestovat a za jakých podmínek je možné navštívit adventní trhy? I nadále nám zůstává otevřené Polsko, které advent zahájilo již 20.11.2021. Dále je možné navštívit Maďarsko i vydat se po Čechách. 

POLSKO

Je možné cestovat z ČR do Polska za účelem turistiky, kultury, sportu, nákupů či návštěvy rodiny. Dne 14.6.2021 došlo v PL k dalšímu rozvolnění. V případě takové cesty musí být každý cestující v rámci namátkové kontroly ze strany policie PL a Straže Graniczne schopen předložit negativní antigenní/PCR test (v polském či anglickém jazyce) nikoliv starší než 48 hodin a v případě vyžádání prokázat potřebu té konkrétní cesty.

Cestující jsou osvobozeny z 10-ti denní karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 (doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod tímto odkazem). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a takoví nejsou považováni za očkováné ve smyslu platného nařízení Vlády PL.
Je potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 dostatečné pro vstup na území Polska?
Ano, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6-ti měsících patří mezi výjimky z jinak povinné 10-ti denní karantény. Je vyžadován Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod tímto odkazem.
Nejsem očkován/a, neprodělal/a jsem COVID-19
Vstup do PL jen ze zemí Schengenu a s testem (antigen / PCR test - ne starší 48 hodin od výsledku před vstupem do PL). Potvrzení musí být ve formě Certifikát EU COVID-19. V případě příjezdu ze zemí mimo Schengen platí povinná 10ti denní karanténa. Výjimky: plně očkovaní cestující s EU Digital Covid Certificate, cestující prodělavší onemocnění COVID-19 s EU Digital Recovery Certificate a doprovázené děti do 12ti let děti a občané ČR navracející se přes Polsko do ČR či do země svého pobytu.
Existuje nějaké věkové omezení pro povinnost předložit negativní test při vstupu na území Polska?
Děti do 12ti let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu - viz Straž Graniczna.
Jsou podmínky vstupu na území Polska odlišné od podmínek tranzitu přes území Polska (týká se jak překročení pozemní, vzdušné i mořské hranice)?
Podmínky pro vstup i tranzit jsou totožné, vyjma tranzitu občanů EU/EEA/CH a jejich manželů/manželek a dětí přes území Polska do své domovské země, nebo země pobytu a podmínek vstupu na území Polska ze zemí Schengenu či zemí mimo Schengen. Podle informací uvedených na webových stránkách Straže Graniczne je však i v tomto případě vyžadován negativní antigenní/PCR test nikoliv starší 48 hod od výsledku. Doporučujeme si takový test před příjezdem do PL zajistit a vzít si s sebou vytištěnou/elektronickou verzi daného Nařízení vlády PL - text obsahující danou výjimku naleznete pod tímto odkazem (§3 odst. 3 bod 7).
Vyžadují ubytovací zařízení v PL předložení negativního testu před či v průběhu ubytování?
Obecně toto vyžadováno není, nicméně individuální podmínky doporučujeme konzultovat s vybraným ubytovacím zařízením.
Je vyžadováno předložení negativního testu pouze pro vstup na území Polska, či i v průběhu plánovaného pobytu na území Polska (myšleno po uplynutí 48 hodin platnosti negativního testu potřebného pro vstup na území)?
Nikoliv, povinnost předložení negativního testu platí pouze pro vstup.

 ADVENTNÍ TRHY V POLSKU

 

MAĎARSKO

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska nebo Ukrajiny mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).

Tranzit zůstává zachován bez omezení. 

ADVENTY V MAĎARSKU 

 

 

Adventní trhy a cestování
Adventní trhy a cestování
Adventní trhy a cestování
Adventní trhy a cestování
Adventní trhy a cestování
Adventní trhy a cestování

Zpět na články

Sdílet

Poslední články

Třídenní lyžování v italském Bormiu
Pojeďte s námi na začátek Adventu na Krampuslauf do Schladmingu!
LIDO DI JESOLO - dvoudenní koupání
Dolce gusto - Sladký italský život. Prostě paráda!
Vůně a chutě Provence
Národní parky Rakouska ? Hit letošního léta!
Zpět na články