PO PAMÁTKÁCH UNESCO

Last Minute od 8 490 Kč
Odjezdová místa Praha
Strava Snídaně

Užijte si s námi pravou venkovskou idylku v jedné z nejkrásnějších vesnic naší země. Malebná vesnička obklopená venkovskými usedlostmi ve stylu selského baroka. Díky své jedinečnosti byly Holašovice zapsány a seznamu UNESCO. Zachovalost a původnost staveb nabízí autentický obraz vesnice z poloviny 19.století. Obdivovat tu můžete bohatě zdobená ...

Popis

Užijte si s námi pravou venkovskou idylku v jedné z nejkrásnějších vesnic naší země. Malebná vesnička obklopená venkovskými usedlostmi ve stylu selského baroka. Díky své jedinečnosti byly Holašovice zapsány a seznamu UNESCO. Zachovalost a původnost staveb nabízí autentický obraz vesnice z poloviny 19.století. Obdivovat tu můžete bohatě zdobená průčelí statků se širokými volutovými štíty. Dále se můžete těšit na Český Krumlov, který je právem nazýván perlou mezi českými městy. Bohatá historie, kouzelná zákoutí a romantické uličky s nádechem starých časů, restaurace, kavárny a krčmy připomínající rytířskou éru jihu Čech. Chybět nebude ani renesanční perla Vysočiny – Telč, na jejímž zámku byly natočeny pohádky Pyšná princezna, anebo Z pekla štěstí.

Pozoruhodná bude i procházka Třebíčí, která zanechala bohatý odkaz židovské kultury. Město Žďár nad Sázavou se vepsalo do podvědomí především díky poutnímu kostelu Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, jehož autorem byl výjimečný architekt Jan Blažej Santini Aichel. Další významnou památkou tohoto města je zámek rodiny Kinských, nacházející se v areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Zde navštívíte výstavu "Umění baroka" ze sbírek NG v Praze, expozice ze života Santiniho. V prostorách bývalého pivovarského dvora je otevřeno Muzeum nové generace, které nabízí nevšední pohled do historie žďárského zámku formou zážitkových expozic. Je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. V roce 2018 bylo zařazeno na 2. místo v kategorii Muzea České republiky ve výběru známého cestovatelského portálu TripAdvisor.

Kutnou horu můžeme nazývat „stříbrnou“ nejen proto, že se tu těžilo stříbro, ale taktéž z toho důvodu, že ve 13. století byla druhým nejdůležitějším a nejbohatším městem naší země, hned po Praze. Hlavní dominantou je honosný chrám sv. Barbory. Ve městě najdete krásné historické centrum s gotickými domy. Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část, zvaná Sedlec, kde se nachází překrásná katedrála Nanebevzetí Panny Marie, v níž se snoubí gotika s barokem. Nedaleko odtud stojí kostel všech svatých se světově proslulou kostnicí. Program zahrnuje taktéž návštěvu zámku Kačina, který patří k nejvýznamnějším stavbách empírové architektury u nás.

Program

DEN 1 – HOLAŠOVICE - ČESKÝ KRUMLOV
Dopoledne návštěva Holašovic, typické jihočeské vesničky proslulé stavbami stylu selského baroka. Poté přijedeme do Českého Krumlova, kde si po chvilce osobního volna zajdeme na komentovanou prohlídku města, kterou začneme u Krumlovského zámku. Tento zámek patří mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti, a to především díky úchvatné architektuře. Areál zámku patří k jedněm z nejrozsáhlejších v Evropě. Sestává z 46 budov, 5 nádvoří a velkých zahradních ploch. Pro zájemce bude zajištěna komentovaná prohlídka interiéru. Dále vás čeká návštěva kláštera i historického pivovaru včetně jeho prohlídky a degustace.

DEN 2 – TELČ
Po snídani odjezd do Telče, města zařazeného mezi památky UNESCO. Na náměstí Zachariáše z Hradce si prohlédnete vroubené malebné městské domy se štíty, barokní kostel Jména Ježíšova, barokní mariánský sloup a barokní kašny. Chybět nebude ani návštěva zámku, který patří mezi klenoty moravské renesanční architektury.

DEN 3 – TŘEBÍČ
Po snídani odjezd do Třebíče, kde si prohlédnete Areál bývalého benediktinského kláštera, který je spolu s bazilikou sv. Prokopa, s židovskou čtvrtí a hřbitovem na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zámecký areál v místě bývalého benediktinského kláštera je ideálním odpočinkovým místem či inspirací pro milovníky historie. Valdštejnský zámek, bazilika sv. Prokopa, předzámčí, zámecká ledovna, severní příkop i bylinková zahrádka. Vše naleznete na jednom místě, kterým prochází duch dávných časů, prolínající se s jedinečnou krásou současnosti…V rámci zájezdu si připomeneme i dlouhou a bohatou historii židovské obce v Třebíči zůstala, která se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Židovské město získávalo svou tvář po dobu několika staletí.
Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669. Interiér zdobí výmalba z počátku 18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě. V jejím sousedství byl před rokem 1798 vystavěn dům, který byl po rozsáhlé rekonstrukci upraven na židovské muzeum, dnes známé jako Dům Seligmanna Bauera. Navštívíte i jeden z nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v naší zemi. Večer odjezd na ubytování.

DEN 4 – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A ZELENÁ HORA
Příjezd do Žďáru nad Sázavou k poutnímu kostelu Jana Nepomuckého, který je unikátní svými mystickými aspekty. Základem je kompozice pěticípé hvězdy, která tvoří půdorys, dále tu najdete pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři. Jedná se o symbol pěti Kristových ran a pěti písmen latinského slova „tacui“ – mlčel jsem. Od roku 1994 je tento kostel zařazen na Seznamu světového dědictví UNESCO. Poté se přesuneme k místnímu zámku, kde navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera, která jsou spojena s architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se se životem v cisterciáckém řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, kde můžete obdivovat rozsáhlou nástropní malbu z 18. století, která dosud nemusela být restaurována, navštívíte baziliku minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše s 2. nejdelší chrámovou lodí na Moravě, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple a objevíte původní sádky ze 13.století. Muzeum nové generace vám nabídne jedinečné multimediální prvky, které vás doslova vtáhnou do děje! Seznámíte se s jedním dnem v životě mnicha, prolistujte virtuální kroniku či objevíte krásu cisterciáckého umění. Díky kaleidoskopu se přesunete do období baroka, kde se seznámíte s opatem Vejmluvou, výraznou osobností bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho a proniknete do matematických tajů Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

DEN 5 – KUTNÁ HORA – SEDLEC A ZÁMEK KAČINA
Po snídani odjezd do Kutné Hory. Společná prohlídka bude zahájena u chrámu sv. Barbory, patronky města. Hned vedle se nachází kaple Božího těla s terasou, odkud je krásný panoramatický výhled. Dále se vydáme k Jezuitským kolejím, kostelu sv. Jakuba a k bývalému sídlu českých králů, Vlašskému dvoru, kde bývala centrální mincovna, v níž se razily pražské groše. Dále uvidíte Morový sloup, kostel sv. Jana Nepomuckého a Kamennou kašnu. Dojdete až k Českému muzeu stříbra, kde budete mít individuální volno na prohlídku. Poté přejezd do Sedlce, návštěva katedrály Nanebevzetí Panny Marie a kostnice. Dále budete pokračovat k zámku Kačina, který nabízí několik prohlídkových okruhů.

Nástup / Výstup

PRAHA – 8:00 HOD PROTI HLAVNÍMU VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ, PARKOVIŠTĚ U SKLENĚNÝCH KOPULÍ


CESTOVNÍ KANCELÁŘ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY ČASŮ ODJEZDŮ V ZÁVISLOSTI NA NAPLNĚNÍ KAPACIT DANÝCH AUTOBUSŮ. PŘESNÝ ČAS ODJEZDU BUDE URČEN V POKYNECH NA CESTU.

Důležité upozornění:
Pro pořádání zájezdu je stanoven minimální počet účastníků zájezdu na 32 osob, pokud není ve smlouvě o zájezdu, nebo v potvrzení o zájezdu uvedeno jinak. Vega Tour s.r.o. má právo zrušit zájezd do 7 dní před nástupem na zájezd při nenaplnění požadovaného počtu účastníků.

O destinaci

Česká republika je významným turistickým cílem. Nabízí návštěvníkům nejen bohatství historických památek, ale i rozmanité přírodní bohatství, hory, rybníky, jeskyně, lázně s minerálními prameny, folklor aj.

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve Střední Evropě mezi 51 03´ a 48 33´ severní délky a 12 06´ a 18 52´ západní šířky. Na západě sousedí s Německem (815 km), na severu s Polskem (762 km), na východě se Slovenskem (252 km) a na jihu s Rakouskem (466 km). Hranice s Německem, Slovenskem a z velké části i s Polskem je tvořena vysokými horami, a proto je po většinu svého casu neměnná. Historicky se Český stát dělí na tři části. První částí jsou Čechy ležící na Západe s 6.3 mil. obyvatel a Prahou jako centrem, druhou částí je pak Morava zabírající východní část (3,2 mil. obyvatel), s největším městem Brnem. Severovýchodní část tvoří zbylá oblast Slezska (0,5 mil. obyvatel) s hlavním centrem Opavou. Vetší část Slezska byla zabrána Pruskem během války o rakouské dědictví v roce 1740 a nyní patří k Polsku i se svým nejvýznamnějším městem – s Proslaví. Hranice mezi Slezskem a Moravou (a částečné mezi Moravou a Čechami) probíhající středem důležité oblasti tyto dva celky nevýhodné rozděluje. I proto se současné rozdělení země od původního často liší.

Pohoří – Povrch České republiky je z velké části pokryt pohořími s vrcholy s výškou srovnatelnou s ostatními evropskými zeměmi. Nejvyšší horou je Sněžka (1602 m) ležící v Krkonoších, bod s nejnižší nadmořskou výškou se nachází v místě, kde řeka Labe opouští republiku (116 m). Většina území spadá do Českého masívu a pouze východní část Moravy tvoří Západní Karpaty. Pohoří převážné tvoří hranice. Směrem z jihu na západ, podél rakouské hranice začínají nejprve Novohradské hory (Kamenec - 1072 m), na ne navazuje rozsáhlé pohoří Šumava (Plechý- 1378 m), které pokračuje pres hranici s Německem, a dále pak Český les (Čerchov - 1042 m). Všechna tato pohoří zdobí mírné bohaté zalesněné svahy. Sever země obklopují Krušné hory (Klínovec - 1244 m) s náhorními plošinami a lesy, které byly již částečné zničeny kyselými dešti. Severní hranici s Polskem tvoří Jizerské hory (Smrk - 1124 m) s navazujícími Krkonošemi (Sněžka - 1602 m), dále pak následují Orlické hory (Velká Deštná - 1115 m), Kralický Sněžník (1423 m) a Jeseníky (Praděd - 1491 m), které pokrývají rozsáhlou část severní Moravy a Slezska. Slovenskou hranici formují Moravskoslezské Beskydy (Lysá Hora - 1323 m), Javorníky (Velký Javorník - 1071 m) a Bílé Karpaty (Velká Javořina - 970 m). Tato pohoří jsou částí Západních Karpat. Nejrozsáhlejší a jedno na pohled z nejpříjemnějších pohoří – Českomoravská vrchovina (Javořice - 837 m) - se rozkládá na hranici Cech a Moravy. Česká republika má však kromě již zmíněných pohoří také množství zajímavých krasových území - např. Český kras, 20 km severně od Prahy, Moravský kras, 20 km severně od Brna – s obrovským počtem jeskyň. Dále pak se cizinec muže pokochat pohledem na pískovcová "skalní města" (Českosaské Švýcarsko, Český Ráj či Adršpašsko-Teplické skály).

Území České republiky je jedním z nejvýznamnějších zdrojů vody pro většinu evropských řek. Ne nadarmo jsou také Čechy nazývány "střechou Evropy" ležící na hlavním evropském vodním predelu. Největší objem vody je odváděn do Severního more, kam ústí řeka Labe nesoucí vodu z většiny českého území. Jejím hlavním přítokem je řeka Vltava protékající Prahou. Voda z Moravy je odváděna především do Černého more rukou Moravou, jenž se vlévá do Danuty, a jejími hlavními přítoky Dyjí a Bečvou. Odra a její přítok, řeka Opava ústí do Baltského more, stejné Nisa pramenící v Cechách. Nejdelší rukou České republiky je Vltava (440 km), rukou s největším průtokem je Labe (s průměrným průtokem 308 m2/sek. na hranicích). Čechy neoplývají bohatstvím přírodních jezer. Jedním z mála takových je např. Černé jezero (18 ha) na Šumavě. Na druhé straně je tu však ohromné množství rybníku – největším z nich je Rožmberk (489 ha) - a přehradních nádrží. Ty jsou většinou zakládány na velkých řekách a slouží jako pohon vodním elektrárnám, jako zdroje pitné vody či k rekreačním účelům a zavlažování. Nejdůležitější kaskáda 5 nádrží byla vytvořena na reci Vltavě s největší přehradní nádrží Orlík (hloubka 91 m). Vodní nádrž Lipno na horním toku reky Vltavy zabírá rozlohu 4 870 ha. V západních Cechách jsou časté přírodní minerální prameny.
Klima – Česká republika leží na rozhraní oceánského a kontinentálního klimatu. Nejteplejší oblast se nachází na jihu Moravy (průměrná roční teplota v Hodoníne - 9,5 stupňů Celsia), nejstudenější pak na severu Cech v horské oblasti (Sněžka v Krkonoších - 0,2 stupňů Celsia). Nejvyšší teplota byla naměřena v Praze v roce 1983 (40,2 stupňů Celsia), nejnižší teplota byla zjištěna v Českých Budějovicích roku 1929 (-42,2 stupňů Celsia). Největší srážky jsou zaznamenávány v létě (červenec), nejnižší v zimě (únor). Srážky bývají nepravidelné. Největší objem srážek – Jizerské hory (1700 mm / ročně), Beskydy (1532 mm / ročně), nejnižší – kladenská oblast, Žatec (450 mm / rok).

Na území České republiky se vyskytuje více než 3 000 druhu rostlin. Ty nejvzácnější pocházejí ještě z doby ledové. Většina území leží v pásmu Středoevropského hercynského a sudetského regionu, což ukazuje na lesy rostoucí v málo úrodné pude. V nížinách na jižní Moravě, okolo reky Labe a reky Moravy se rozprostírá oblast teplomilných panonských rostlin. Východní část Moravy patří k Západním Karpatům. Počet druhu zvířat je odhadován na 50 000. Tento počet zahrnuje i různé formy hmyzu. Množství druhu savců se pohybuje okolo 80. Při zvláštních příležitostech se zde objevují i medvědi, vlci či rysové (především podél slovenské hranice). 300 druhů je chráněno zákonem.

Od momentu přechodu pres hranice vstupuje návštěvník do rozmanitého přírodního prostředí s měnící se krajinou a s mnoha historickými městy a městecký, rázovitými vesnicemi s překrásnou lidovou architekturou, s četnými nedávno rekonstruovanými zámky, starými hrady a kostelíky. Vidět lze neprostupný prales na Šumavě, drsné Krkonoše a Krušné hory, Jeseníky a Beskydy, horolezci oblíbené Prachovské skály či Českosaské Švýcarsko se skalními městy a zajímavými skalními útvary i mnohé krasové oblasti s četnými jeskyněmi. Oblíbená je jihočeská krajina se stříbřitou hladinou stovek rybníku či jihomoravské oblasti proslulé pěstováním excelentních vín, která lze ochutnat v rozmanitých vinných sklípcích.
Česká republika je odedávna známá také pro své vyhlášené lázně a minerální prameny, z nichž nejznámější, zdaleka ne však jediné, jsou západočeské Karlovy Vary a Mariánské a Františkovy Lázně. V posledních letech se začíná rozvíjet i agroturistika, tematické pobyty (jako např. pivovarnictví, gastronomie, vinařství), pobyty s aktivním sportováním či rekreační možnosti pro rodiny s malými dětmi či pro seniory.
Hlavní město Praha se svým jedinečným komplexem historických budov, muzeí a galerií a s nekonečným bohatstvím kulturních programu po celý rok je jisté nejatraktivnější cíl většiny turistu. Česká republika nabízí další dlouhou radu pozoruhodných památkové chráněných mest a obcí či objektu.
Některé z nich jsou zapsány v seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je jich celkem 11. Je to: historické jádro hlavního města Prahy, Český Krumlov, Telč, Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru, Lednicko-Valtický areál, areál Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži, jihočeská obec Holašovice, Morový sloup nejsvětější trojice v Olomouci a vila Tugendhat v Brně.


Nejvýznamnejší z hlediska cestovního ruchu je Praha. V roce 1999 ji navštívilo 57,6% ze všech návštěvníků České republiky. Praha je významné evropské kulturní stredisko s radou divadel, muzeí, galerií a výstavních síní. Evropská dopravní križovatka. Praha je neobycejne bohatá na významné architektonické stavby všech epoch. Historické jádro mesta o rozloze 866 hektaru je od roku 1992 zapsáno do Seznamu svetového kulturního a prírodního dedictví UNESCO. Praha je rovnež jedním z devíti mest, kterým Evropská unie udelila titul Evropská metropole kultury pro rok 2000.

Dalším významným regionem jsou západní Čechy. Navštívilo je 14,0% obyvatel. Turistický region Západočeské lázně se svojí neobycejne krásnou a dochovanou prírodou, památkami a turisticky atraktivními místy se stal místem vyhledávaným turisty. Lázne: Karlovy Vary, Františkovy Lázne, Mariánské Lázne, Jáchymov,…

Jižní Moravu navštívilo 10,5 % turistu. Jednou z prvních vecí, kterou si clovek vybaví pri vyrcení pojmu jižní Morava, je dozajista víno, vinice, vinné sklepy, vinobraní a další obmeny tohoto vdecného a vecného tématu. Bohatý folklór. Lednicko-Valtický areál je zapsaný do seznamu UNESCO. Národní park Podyjí je významná biosférická rezervace.CHKO Moravský kras - nejstarší chránená krajinná oblast na Morave.

Jižní Čechy – 8,8% turistu. Krajina tohoto regionu není poznamenána pusobením velkých prumyslových podniku, dukazem cehož je množství chránených území. Zdejší kraj je vyhledávaným turistickým cílem nejen pro své prírodní krásy, ale též pro množství historických památek a dobré podmínky pro cyklistiku a vodní sporty.

Severní Morava – 7,1% turistu
Strední Čechy – 5,1% turistu
Východní Čechy – 4,9% turistu
Severní Čechy – 2,7% turistu


Mapa

Hlavní výhody přepravy od Vega Tour

Luxusní autobusy Vega Tour znamenají pohodlnou cestu a dopravu do oblíbených destinací
autobusy jsou vybaveny LCD monitory pro zábavu s filmy na cestách
zkušení řidiči v autobusech Vega Tour zajistí vaši bezpečnost
  • Luxusní autobusy zejména značky Setra a Mercedes-Benz do 3 let stáří s ekologickými a tichými motory a mnoha bezpečnostními systémy
  • Polohovatelná sedadla vysouvací do uličky s bezpečnostními pásy a dostatečným rozestupem sedadel
  • Zkušení řidiči s kurzy bezpečné jízdy
  • Dezinfekce všech vozů před jízdou
  • LCD monitory s možností promítání filmů během cesty
  • Klimatizace, toaleta, individuální osvětlení nad každým sedadlem

Autobusy a minibusy vybavujeme nejnovější informační technologií. Vega Tour operační centrum používá nejnovější dispečinkový a plánovací software společně se systémem on-line sledování vozů. Cestující mohou dále na palubě většiny našich autobusů využít Wi-Fi připojení k internetu zdarma a ve vybraných vozech elektrické zásuvky pro nabití svých notebooků a telefonů.