"https://ckvegatour.cz/"

Menu
Benátské ostrovy s koupáním

Popis

Vyjeďte s námi uzavřít letní sezónu do atraktivního přímořského letoviska Lida di Jesola, jehož pláže jsou oceněna modrou vlajkou. Další den navštívíme nejvýznamnější památky Benátek, ostrovy San Giorgio Maggiore; Murano, které je známé výrobou skla; pestrobarevný ostrov Burano, kde se vyrábí krajky a v poslední řadě téměř neobydlený ostrov Torcello.

Program

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den: Příjezd do Jesola, celodenní koupání. Odjezd na ubytování v 19:00 hod.

3. den: Po snídani odjezd do Benátek k přístavu Tronchetto, odkud se vydáme na procházku Benátkami. Zastavíme se u kostela a Scuoly San Rocco, následovat bude druhá nejvýznamnější benátská sakrální stavba Santa Maria Gloriosa dei Frari. Pokračovat budeme k nejkrásnějšímu mostu Ponte Rialto, dále na náměstí San Marco s proslulou katedrálou, zvonicí a Dóžecím palácem. Následovat bude individuální volno k návštěvě památek. Po obědě odplujeme na ostrov San Giorgio Maggiore, kde si budete moci prohlédnout stejnojmenný kostel s klášterem, vystoupat na vrchol zvonice odkud je nádherný výhled na celé Benátky a za hezkého počasí i na vrcholky Dolomit. Na ostrově se nachází rovněž amfiteátr postavený v minulém století, inspirovaný architekturou starověkých římských a řeckých divadel. Poté odjezd na ostrov sklářů Murano, kde si kromě muzea skla a sklářských dílen budete moci prohlédnout kostel Santa Maria e San Donato s mozaikovou podlahou. Dále poplujeme na barevný ostrov Burano, který je proslulý barevnou architekturou a výrobou krajek. Zde budete mít hodinový rozchod k individuální prohlídce typické barevné architektury. Jako poslední navštívíme ostrov Torcello, kde uvidíte například kostel Santa Fosca nebo baziliku Santa Maria Assunta, před níž se nachází Attilv trůn, na němž sedával sám vůdce Hunů Attila. Ze slavných osobností tu pobýval například americký spisovatel Ernest Hemingway. Z ostrova odplujeme v podvečerních hodinách zpět k přístavu Tronchetto, odkud se budeme autobusem vracet zpět do ČR.

4. den: Návrat do ČR kolem poledne

Cena zahrnuje

1x ubytování se snídaní
Autobusovou dopravu
1x zavazadlo, 1 x příruční zavazadlo
Free wifi na palubě autobusu

Cena nezahrnuje

Povinný příplatek 35 euro za vjezd do Benátek, parkovné a lodní lístek (průvodce bude vybírat během cesty)
Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) bez pojištění storna 27,- Kč / den
Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) s pojištěním storna 30,- Kč / den
Vstupy do objektů