"https://ckvegatour.cz/"

Menu
Řím, Neapol, Pompeje, Vesuv

Popis

Antika a středověk. Poznávací zájezd za památkami antického Říma, Pompejí a jejich zkázou Vesuvu. A aby toho nebylo málo, připojíme středověkou Neapol.

Řím – všechny cesty vedou do Říma. A je to pravda, hlavní město Itálie bohaté na svou historii, velkolepé památky, umělecké skvosty a v neposlední řadě i velká romantika. Toto město budete milovat. Také nesmíte zapomenout ochutnat pravé italské těstoviny, pizzu a zmrzlinu.
Co všechno s námi můžete vidět? Všechna nejdůležitější Římská NEJ! Mimo jiné:
Koloseum – největší antické divadlo dokončené okolo roku 80 n. l., úchvatná světová památka. Kapacita byla 50.000 diváků a bylo využíváno ke gladiátorským turnajům, zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce bitev a v neposlední řadě i pro divadelní hry a dramata založená na mytologii.
Pantheon – starověký kruhový chrám do současné podoby přestavěný okolo roku 120 po Kristu, do roku 609 byl určen pro všechny bohy, téhož roku byl vysvěcen Panně marii. Patří k nejvýznamějším a nejzachovalejším antickým památkám na světě.
Forum Romanum – obdelníkové náměstí jehož historie sahá až do 7. stol. př. n. l. Náměstím prochází hlavní římská cesta Via Sacra. Konaly se zde průvody, slavnosti, trhy, ale i soudy, volby, politická shromáždění atd. Fórum je lemováno chrámy (zbytky), sloupy a mnoha dalšími památkami.
Caracallovy lázně – starověké římské lázně postavené okolo roku 215. n. l. Budova lázní byla 228 metrů dlouhá a 116 metrů široká. Předpokládá se, že lázně pojmuly 1.600 návštěvníků naráz.
Andělský hrad – původně Hadriánovo mauzoleum. Kruhová monumentální stavba vybudována na pravém břehu Tibery v letech 135-139. Stavba sloužila i jako papežská pevnost, spojená s tunelem v hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení.
Fontana di Trevi – nejslavnější římská fontána vybudovaná v letech 1732 – 1762 v barokním stylu. Zvykem je házet mince do fontány, aby se Vám splnilo přání. Proslavena byla především scénou z filmu Sladký život.
Vatikán – městský suveréní stát uprostřed Říma. Nejmenší mezinárodně uznávaný stát na světě s méně než 1.000 obyvateli. Sídlo papeže a církevní stát duchovně monarchický. Vidět zde můžete Svatopetrské náměstí, Sixtinskou kapli, Vatikánská muzea, Vatikánské zahrady, apoštolskou knihovnu a mnoho dalšího.
Dále uvidíte nepřeberné množství kostelů a chrámů (podle statistiky Claudia Rendiny je v Římě 2.573 kostelů), projdete přes mnoho náměstí, přejdete Tiberu, projdete se po Španělských schodech a budete nasávat romatnickou atmosféru starověkého Říma!

Pompeje – Starověké město v italské provincii Napoli, které bylo 24.8. roku 79 zničené výbuchem sopky Vesuv. Vulkanický popel, které město zasypal jej dokonale konzervoval a díky tomu můžeme nyní obdivovat krásy tohoto antického města. Erotické umění, které je zde všudypřítomné kompletně převrátilo pohled do té doby na antickou kulturu. Od roku 1997 jsou pompeje na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Vesuv – činná sopka, jež způsobila zkázu Pompejí. Výjezd na sopku a následně procházka kolem kráteru (fakultativně)

Neapol – hlavní město regionu kampánie je třetí největší město Itálie jehož centrum je zapsané v Seznamu dědictví UNESCO.
Hrad Maschio Angioino (správněji Castel Nuovo) – vystavěný v letech 1279-1282. Na hradě pobívali básníci Francesco Petrarca a Giovanni Boccacio. Legenda praví, že v nyní vysušeném vodním příkopě dříve chovali krokodýla, který baštil nebožáky zavřené v podzemních kobkách hradu.
Teatro San Carlo – nejstarší činná operní scéna v Evropě slavnostně otevřená v roce 1737. Divadlo se stalo jakýmsi prototypem všech ostatních operních divadel.
San Francesco di Paola – Bazilika svatého Františka z Pauly, jedná se o stavbu z počátku 19. století, která se podobá římskému Pantheonu.

Program

1. den - odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den - dopoledne příjezd do Říma a Vatikánu, prohlídka města odpoledne individuální volno. Večer se přesuneme na ubytování poblíž Neapole.
3. den - po snídani odjedeme na návštěvu Pompejí a sopky Vesuv, odpoledne návštěva Neapole. Pak se přesuneme zpět na ubytování.
4. den - po snídani a odhlášení z hotelu přejedeme do Říma, kde dokončíme prohlídku města. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu zpět do ČR.
5. den - v odpoledních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje

  • 1 místo v autobuse
  • 2 nocleh v 3* hotelu (dvoulůžkový pokoj)
  • 2 snídaně
  • 1 zavazadlo, 1 palubní tašku
  • Průvodce znalý destinace (s plným výkladem v autobusu a omezeným po cestě)
  • Pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • Fakultativní služby (nepovinné vstupy do objektů): Vatikánská muzea 16,- E, kopule baz. svatého Petra 7,- E, Andělský hrad 8,- E, Koloseum + Forum Romanum 12,- E, Vesuv 10,- E, Výjezd na Vesuv (nutno zakoupit ještě vstupenku) 7,- E, Pompeje: 12,- E
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) bez pojištění storna 27,- Kč / den
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) s pojištěním storna 30,- Kč / den
  • Příplatek za jednolůžkový pokoj

Nástup / Výstup

Předběžné časy odjezdů:
Odjezd Praha: 14:00 - příjezd do Říma: 8:00h
Odjezd z Říma ve večerních hodinách - návrat do Prahy: cca 14:00h
Přesné časy budou upřesněny do týdne před nástupem na zájezd!

Odjezdová místa:
Praha
Beroun
Plzeň
Rozvadov / Svatá Kateřina