"https://ckvegatour.cz/"

Menu
Řím, Florencie, Pisa, Verona

Popis

Řím – všechny cesty vedou do Říma. A je to pravda, hlavní město Itálie bohaté na svou historii, velkolepé památky, umělecké skvosty a v neposlední řadě i velká romantika. Toto město budete milovat. Také nesmíte zapomenout ochutnat pravé italské těstoviny, pizzu a zmrzlinu.

Co všechno s námi můžete vidět? Všechna nejdůležitější Římská NEJ! Mimo jiné:
Koloseum – největší antické divadlo dokončené okolo roku 80 n. l., úchvatná světová památka. Kapacita byla 50.000 diváků a bylo využíváno ke gladiátorským turnajům, zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce bitev a v neposlední řadě i pro divadelní hry a dramata založená na mytologii.
Pantheon – starověký kruhový chrám do současné podoby přestavěný okolo roku 120 po Kristu, do roku 609 byl určen pro všechny bohy, téhož roku byl vysvěcen Panně marii. Patří k nejvýznamějším a nejzachovalejším antickým památkám na světě.
Forum Romanum – obdelníkové náměstí jehož historie sahá až do 7. stol. př. n. l. Náměstím prochází hlavní římská cesta Via Sacra. Konaly se zde průvody, slavnosti, trhy, ale i soudy, volby, politická shromáždění atd. Fórum je lemováno chrámy (zbytky), sloupy a mnoha dalšími památkami.
Caracallovy lázně – starověké římské lázně postavené okolo roku 215. n. l. Budova lázní byla 228 metrů dlouhá a 116 metrů široká. Předpokládá se, že lázně pojmuly 1.600 návštěvníků naráz.
Andělský hrad – původně Hadriánovo mauzoleum. Kruhová monumentální stavba vybudována na pravém břehu Tibery v letech 135-139. Stavba sloužila i jako papežská pevnost, spojená s tunelem v hradbách s Vatikánem, rezidence a vězení.
Fontana di Trevi – nejslavnější římská fontána vybudovaná v letech 1732 – 1762 v barokním stylu. Zvykem je házet mince do fontány, aby se Vám splnilo přání. Proslavena byla především scénou z filmu Sladký život.
Vatikán – městský suveréní stát uprostřed Říma. Nejmenší mezinárodně uznávaný stát na světě s méně než 1.000 obyvateli. Sídlo papeže a církevní stát duchovně monarchický. Vidět zde můžete Svatopetrské náměstí, Sixtinskou kapli, Vatikánská muzea, Vatikánské zahrady, apoštolskou knihovnu a mnoho dalšího.
Dále uvidíte nepřeberné množství kostelů a chrámů (podle statistiky Claudia Rendiny je v Římě 2.573 kostelů), projdete přes mnoho náměstí, přejdete Tiberu, projdete se po Španělských schodech a budete nasávat romatnickou atmosféru starověkého Říma!

Florencie – metropole italského Toskánska. Město, které se stalo kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie. Na Seznamu světového dědictví UNESCO najdete Florencii od rok 1982.
A co zde můžete spatřit:
Santa Maria del Fiore – gotická katedrála toskánského typu s renesanční kopulí, stavba z let 1296 – 1436, téhož roku byla zasvěcena Evženem IV. Panně Marii. Roku 1478 byl v katedrále spáchán atentát na Medicejské. Katedrála je pátým největším chrámem na světě. Její délka je 153m a šířka 38m. Do dómu se vejde až 25.000 návštěvníků.
Giottova zvonice – dokončená roku 1359, čtvercová zvonice o stranách 14 metrů a výšce 84 metrů navržená Giottem di Bondone v gotickém stylu, ale některé její prvky (především výzdoba) jsou již renesanční.
Palazzo Vecchio – Starý palác, středověký opevněný palác v centru Florencie na náměstí signiore. Ve středověku byl využíván ústředními orgány městské republiky a úředníci zde mohli i přenocovat. Palác byl opevněn proti útokům ze strany vzbouřeného lidu. Dnes palác slouží jako radnice města Florencie.
Ponte Vecchio – proslulý most přes řeku Arno. Pochází z dílny architekta Neriho di Fioravante z roku 1345. Obchůdky po obou jeho stranách dodávají mostu osobitý ráz. Krámky zlatníků pochází z 16. století, původně se zde však nacházeli obchody řezníků. Uprostřed mostu se nachází malé prostranství s oblouky a výhledem na řeku a ostatní mosty. Je zde též kašna s pitnou vodou.
Nad obchůdky je umístěna chodba, postavená pro Cosima I., který chtěl mít bezpečný průchod z Palazzo Vecchio do
Palazzo Pitti – palác postavený pro bankéře Lucu Pittiho, jehož stavba započala v roce 1457. Později byl palác prodán rodině Medici (Medicejských)
Santa Maria Novela – hlavní městský chrám dominikánského řádu. Sídlo vyhnaných papežů po koncilu v Kostnici.
Casa di Dante - rodný dům Dante Alighieriho
Galleria dell´Accademia – zde najdete mimo jiné i slavný originál sochy Davida od Michelangela Buonarrotiho. Budova byla první akademií pro malířství v Evropě.
Galleria degli Uffizi – jedna z nejznámějších galerií na světě věnující se výtvarnému umění italské Florencie. Najdete zde díla například od Leonarda da Vinci, Michelangela Buonarroti, Rubense, Rembrandta, Giotta, Sandro Botticelliho a mnoha dalších.
Toto je jen slabý výčet toho co je ve Florencii k vidění.

Pisa - italské hlavní město provincie Pisa ležící na severozápadě země proslavené svou Šikmou věží na náměstí Piazza dei Miracoli (Náměstí zázraků).
Piazza dei Miracoli – náměstí v Pise, na kterém se nacházejí jedny z nejvýznamnějších památek. Na Seznamu světového dědictví UNESCO jej najdete od roku 1987.
Šikmá věž – dominanta Pisy. Stavba věže byla zahájena roku 1173, ale již roku 1174 se začala stavba naklánět. Chybou byly mělké základy stavby v měkké hornině. Zajímavostí je, že se původně nakláněla na druhou stranu. Stavitelé se rozhodli náklon eliminovat kameny, které pokládali na opačnou stranu, ale tím došlo opět ke změně váhy základu a vež se nakonec naklonila tak jak ji známe nyní. Stavba byla dokončena téměř 200 let po zahájení prací a to roku 1373. Nyní jsou do země zapuštěná ocelová lana, které základy upevňují.
Baptiserium – raně křesťanská stavba, která sloužila ke křtům.
Dóm Panny Marie Nanebevzaté – pětilodní románská bazilika, která byla postavena v letech 1063 – 1118 n. l..

Verona
Krásné a na památky bohaté město Verona je vyhledávaným místem zamilovaných a s historií spjatých turistů. Sem také anglický dramatik William Shakespeare zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Od roku 2000 je historické centrum Verony zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. A co uvidíte ve Veroně?
Aréna – třetí největší římská aréna na světě. Pojmula až 30.000 diváků z celého Benátska, aby zhlédli souboje gladiátorů, popravy, divadelní hry…
Casa di Giulietta – měšťanský středověký dům rodu Capuletů na jehož dvoře je Juliin balkon.
Piazza delle Erbe – zelný trh s měšťanskými domy a paláci z 13. až 17. století, který je středem historického města.
Piazza dei Signori – náměstí v jehož středu se nachází pomník Dante Alighieriho
Castel Vecchio – scaligerský hrad s cihlovým mostem ze 14. století, který byl pečlivě opraven z částí vyzvednutých z řeky po wehrmachtu, jenž jej při ústupu vyhodil do povětří.
San Zeno Maggiore – původní románská bazilika, která vznikla již v 5. století nad hrobem prvního veronského biskupa svatého Zena.

Program

1. den - odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.
2. den - dopoledne příjezd do Říma a prohlídka města, odpoledne individuální volno. Následně se přesuneme na ubytování.
3.den - po snídani dokončíme prohlídku Říma, odpoledne navštívíme Pisu a přesuneme se do okolí Florencie na ubytování.
4. den - snídaně, dále nás čeká prohlídka úžasné Florencie, odpoledne individuální volno a návrat na ubytování.
5. den - snídaně, odhlášení z hotelu a nastoupíme na cestu zpět. Ve Veroně, nás čeká prohlídka města (amfiteátr, Juliin balkón a další), ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
6. den - v dopoledních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje

  • 1 místo v autobuse
  • 3 nocleh v 3* hotelu (dvoulůžkový pokoj)
  • 2 snídaně
  • 1 zavazadlo, 1 palubní tašku
  • Průvodce znalý destinace (s plným výkladem v autobusu a omezeným po cestě)
  • Pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • Fakultativní služby (nepovinné vstupy do objektů, např. Andělský hrad 10,-E, Koloseum 12,-E, Vatikánská muzea 16,-E) 
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) bez pojištění storna 27,- Kč / den
  • Cestovní a úrazové pojištění (během pobytu) s pojištěním storna 30,- Kč / den
  • Příplatek za jednolůžkový pokoj

Nástup / Výstup

Předběžné časy odjezdů:
Odjezd Praha: - příjezd do Říma: 10:00h
Odjezd z Verony: - návrat Praha: cca 10:00h
Přesné časy budou upřesněny do týdne před nástupem na zájezd.

Odjezdová místa:
Praha
Beroun
Plzeň
Rozvadov / Svatá Kateřina