"https://ckvegatour.cz/"

Menu

Registrace

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá Vega Tour spol. s r. o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.